menu
Onderzoek
& ontwikkeling
 

De Boer c.s. is specialist in persoonlijkheids­onderzoek. Het in kaart brengen van wat iemand kan en doet is waar we in excelleren. We coachen persoonlijk en professioneel vanuit diverse invalshoeken om u te ondersteunen bij het creëren van een nieuw perspectief.

Overname
& verandering
 

De Boer c.s. ondersteunt organisaties wanneer het gaat om bedrijfsovername en organisatieverandering. In een specifiek voor uw vraag ontwikkeld begeleidingstraject bieden wij de expertise die u nodig heeft bij zaken waar u in uw organisatie tegenaan loopt.

Netwerk
& selectie
 

Bouwen aan een sterk team is de basis voor elke organisatie. Zorgvuldigheid bij het zoeken en selecteren draagt bij aan de kansen op succes en voorkomt onnodige teleurstellingen. De Boer c.s. heeft een groot netwerk met bedrijven en professionals die wij bij elkaar brengen.

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure met betrekking tot de cursussen, trainingen, workshops en ander kort onderwijs, verzorgd door De Boer c.s.

De medewerkers van De Boer c.s. hebben zich door hun beroepsregistratie geconformeerd aan de beroeps- en gedragscodes van de OOA (Orde van organisatiekundigen en –adviseurs) en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Bij klachten van deelnemers of organisaties kan er contact worden opgenomen met één van de betreffende organisaties.

Procedure Klachtenbehandeling

Klachten worden indien mogelijk eerst besproken in een gezamenlijk overleg tussen de indiener en de betrokken medewerkers van De Boer c.s.

Wanneer dit gesprek naar inzicht van de indiener onvoldoende oplossingen biedt kan diegene een formele schriftelijke klacht indienen. Deze klacht kan worden verzonden per post naar het kantoor van De Boer c.s., of per mail naar info@deboercs.nl.

Klachten worden binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. Een klacht kan uiterlijk 30 dagen na het ontstaan van de klacht worden ingediend.

Klachten komen in eerste instantie terecht bij mevrouw Anne-fleur Jimmink. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 5 werkdagen zal zij bevestigen dat de klacht is ontvangen en welke medewerker namens De Boer c.s. een eerste inhoudelijke reactie zal geven.

Een definitief standpunt van De Boer c.s. over de klacht ontvangt de indiener binnen 60 dagen. Wanneer de indiener van de klacht het niet eens is met het standpunt kan deze bezwaar aantekenen bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit één medewerker van De Boer c.s., één door de indiener van de klacht aangewezen persoon en een derde persoon die wordt aangewezen door de twee eerder genoemde leden van de klachtencommissie. De Boer c.s. legt zich bij het oordeel van deze commissie neer.

De commissie informeert beide partijen schriftelijk over haar oordeel binnen 90 dagen na de vaststelling van de leden van de commissie.

Deze procedure sluit een verdere private rechtsgang aan de zijde van de indiener van de klacht niet uit.

Klachten worden geregistreerd door De Boer c.s. en gedurende zeven jaar bewaard.