menu
Onderzoek
& ontwikkeling
 

De Boer c.s. is specialist in persoonlijkheids­onderzoek. Het in kaart brengen van wat iemand kan en doet is waar we in excelleren. We coachen persoonlijk en professioneel vanuit diverse invalshoeken om u te ondersteunen bij het creëren van een nieuw perspectief.

Overname
& verandering
 

De Boer c.s. ondersteunt organisaties wanneer het gaat om bedrijfsovername en organisatieverandering. In een specifiek voor uw vraag ontwikkeld begeleidingstraject bieden wij de expertise die u nodig heeft bij zaken waar u in uw organisatie tegenaan loopt.

Netwerk
& selectie
 

Bouwen aan een sterk team is de basis voor elke organisatie. Zorgvuldigheid bij het zoeken en selecteren draagt bij aan de kansen op succes en voorkomt onnodige teleurstellingen. De Boer c.s. heeft een groot netwerk met bedrijven en professionals die wij bij elkaar brengen.

×

Onderzoek & ontwikkeling

De Boer c.s. is specialist in persoonlijkheids­onderzoek. Het in kaart brengen van wat iemand kan en doet is waar we in excelleren. We coachen persoonlijk en professioneel vanuit diverse invalshoeken om u te ondersteunen bij het creëren van een nieuw perspectief.

Assessment

Om talent optimaal te benutten biedt een assessment uitkomst. Een assessment geeft inzicht in de geschiktheid, ontwikkelbaarheid en groeipotentie voor of in een functie. Het accent ligt bij een assessment van De Boer c.s. zowel op het persoonlijkheidsprofiel als op het in kaart brengen van de capaciteiten en vaardigheden.

De combinatie van wat iemand typisch doet met wat iemand typisch kan geeft een helder beeld van het talent en de ontwikkelbaarheid van een kandidaat of medewerker.

Een assessment bij De Boer c.s. geeft dusdanig meer zekerheid over de capaciteiten van een werknemer dat de initiële investering wegvalt tegen de opbrengst van een gedegen selectie.

Onderzoek en rapportage vormen de basis voor een gericht advies met betrekking tot gewenste ontwikkeling. De Boer c.s. werkt met verschillende tests die deels op voorhand online gemaakt kunnen worden en deels op het kantoor van De Boer c.s. in Leeuwarden. Op ons kantoor in Leeuwarden vindt ook een diepte-interview met een van onze adviseurs plaats waardoor het assessment een leerzame en persoonlijke ervaring wordt.

De rapportage die naar aanleiding van de testresultaten en het interview wordt opgesteld geeft een concreet advies voor geschiktheid, ontwikkelbaarheid en groeipotentieel. Hierin worden kwaliteiten beschreven en wordt tevens vastgesteld welke aspecten nog verder ontwikkeld mogen worden en hoe dit vorm kan krijgen.

x sluiten

Coaching

Individuele begeleiding (IB) bij De Boer c.s. biedt perspectief op een positieve toekomstontwikkeling, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Er kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen aan het kiezen voor een IB-traject bij De Boer c.s., maar de focus op een positieve ontwikkeling in de (werk)omgeving staat altijd centraal.

Onze adviseurs bieden ondersteuning en inzicht en helpen op die manier om opnieuw richting te geven.

Individuele begeleiding bij de Boer c.s. zorgt ervoor dat;

  • De interpersoonlijke effectiviteit van een werknemer wordt verhoogd. Training kan bijvoorbeeld plaatsvinden op het gebied van teameffectiviteit of leiderschap.
  • De persoonlijke effectiviteit van een werknemer wordt verhoogd. Iemand leert een betere balans te creëren tussen werk en privé.
  • Een werknemer inzicht krijgt in en zich ontwikkelt op het gebied van zijn of haar talenten. Welke talenten zijn er al en welke nog ontdekt en ontwikkeld kunnen worden.
  • De vitaliteit van een werknemer wordt verhoogd. Wij realiseren duidelijke verbeteringen wanneer het gaat om de gezondheid van cliënten en het verminderen van bijvoorbeeld stress-gerelateerde
  • Iemand een nieuwe, beter passende werkomgeving vindt.

Individuele begeleiding kan vanuit diverse invalshoeken aangeboden worden. Een IB-traject kan gestart worden op basis van een verwijzing van bijvoorbeeld een werkgever of (bedrijfs)arts, of vanuit een medewerker zelf. In een op maat gemaakt begeleidingsplan wordt bekeken welke aanpak het beste past om een positieve bijdrage te leveren aan de vraag of situatie. Naast het persoonlijke contact kan met behulp van vragenlijsten nog meer inzicht verkregen worden in interesses op het gebied van werk, persoonlijkheid en vaardigheden.

x sluiten

Training

Adviseurs van De Boer c.s. ontwikkelen toegepaste trainingsprogramma’s geschikt voor verschillende sectoren, bijvoorbeeld op het gebied van adviesvaardigheden. De insteek van een training is altijd gericht op persoonlijke ontwikkeling, zowel in het vakgebied als daar buiten.

Vanuit adviesvragen uit de praktijk verzorgt en ontwikkelt De Boer c.s. op maat gemaakte programma’s die zowel voor groepen als voor individuen toepasbaar zijn.

x sluiten