menu
Onderzoek
& ontwikkeling
 

De Boer c.s. is specialist in persoonlijkheids­onderzoek. Het in kaart brengen van wat iemand kan en doet is waar we in excelleren. We coachen persoonlijk en professioneel vanuit diverse invalshoeken om u te ondersteunen bij het creëren van een nieuw perspectief.

Overname
& verandering
 

De Boer c.s. ondersteunt organisaties wanneer het gaat om bedrijfsovername en organisatieverandering. In een specifiek voor uw vraag ontwikkeld begeleidingstraject bieden wij de expertise die u nodig heeft bij zaken waar u in uw organisatie tegenaan loopt.

Netwerk
& selectie
 

Bouwen aan een sterk team is de basis voor elke organisatie. Zorgvuldigheid bij het zoeken en selecteren draagt bij aan de kansen op succes en voorkomt onnodige teleurstellingen. De Boer c.s. heeft een groot netwerk met bedrijven en professionals die wij bij elkaar brengen.

Organisatieadviseur (1)

Daar wil ik over schrijven of is het misschien over spreken. Ja, ik zeg er wel iets over. Maar dan geschreven. Niet te moeilijk natuurlijk. Toegankelijk. En dat je er iets mee kan. Al is het maar om er op terug te vallen. Voor collega’s en voor mensen die een adviseur overwegen. Het is ook niet erg dat het standards zijn, want die onthoud je dan. En ze zijn gemakkelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Zo werk je in mijn beroep op drie niveaus. Als je als organisatieadviseur de hele arbeidsorganisatie overdenkt en van dienst mag op zijn organisatieniveau heet dat meestal strategische advisering. Je praat dan met de eigenaar, directeur, raad van bestuur of met de commissarissen.

….het familiebedrijf

Het gaat bij vragen in het familiebedrijf vaak over de positie van de oprichter. Of over een echte eigen plek voor iederéén, die dan zinvol doet voelen. En iets van een balans van geven en nemen, dat ieders inspanning terug komt hoe dan ook….

In een familiebedrijf is strategisch adviseren de geschiedenislessen serieus nemen. Gehoor geven aan verhalen van lief en leed die al generaties lang patronen vormen in die familie. Die patronen worden dan gekend, geleefd ook, maar niet gemakkelijk uitgesproken. Wat helpt is de generaties te laten spreken. Als je dat mogelijk maakt helpt dat voor vernieuwing of geeft dat een begin van vertrouwen in verandering of groei.

….het middenbedrijf

Op organisatieniveau kijkt de gemiddelde organisatieadviseur voor het middenbedrijf samen met de directie naar vraag en aanbod. Strategie is of vraaggestuurd of middenbedrijven hanteren een catastrofaal leerproces. De gekozen strategie komt uit vervlogen tijd en past niet als methode voor nu. Ik noem geen voorbeeld want dat herkent mijn opdrachtgever. Van Hans Veldman las ik iets over hippe strategie in zijn boek De strategie voorbij (2015). Technologie vraagt om strategie die schakelt tussen persoonlijk ondernemerschap, progressieve productvernieuwing en verbondenheid van personeel en klanten. Zoiets is het zeker. En schakelen op harde en zachtere factoren. Ging het tot voor kort over economie, nu telt het sociale en psychologische domein bij moderne strategie.

….grote organisaties

Grote organisaties laten zien dat kiezen voor het geheel complex is, politiek gevoelig en delicaat omdat keuzes vaak op het wereldtoneel geen spel is. Grote systeembanken nemen daarom terecht tijd voor acteren op organisatieniveau. Oplettende voorbijgangers zien een trend waarbij grote organisaties veranderen van regelsystemen in waardesystemen waarin de nieuwe of jongere generatie verbinding of identificatie zoekt op mondiale, virtuele en persoonlijke kenmerken. DSM, Rabobank en Apple willen voldoen aan dat beeld. Als wij daarbij adviesrollen introduceren die passen in dit nieuwe era, werkt de organisatieadviseur op het organisatieniveau.

….samenwerkingsniveau en verder

Zo werk je in mijn beroep naast dit organisatieniveau ook op samenwerkings- of afstemmingsniveau én op het individuele niveau. In een volgende column vertel ik over echte standards die gelden voor modern adviseren op samenwerkingsniveau. Daarna over organisatieadviseurs die op individueel niveau doelen mogen bespreken en bereiken. En dat blijkt meer complex dan aanvankelijk gedacht. Dan is generatie denken opeens weer wel te praktiseren. Daar schaam ik mij niet onmiddellijk voor.

Jou advies geven, dat is pas delicaat.

Anton de Boer CMC