menu
Onderzoek
& ontwikkeling
 

De Boer c.s. is specialist in persoonlijkheids­onderzoek. Het in kaart brengen van wat iemand kan en doet is waar we in excelleren. We coachen persoonlijk en professioneel vanuit diverse invalshoeken om u te ondersteunen bij het creëren van een nieuw perspectief.

Overname
& verandering
 

De Boer c.s. ondersteunt organisaties wanneer het gaat om bedrijfsovername en organisatieverandering. In een specifiek voor uw vraag ontwikkeld begeleidingstraject bieden wij de expertise die u nodig heeft bij zaken waar u in uw organisatie tegenaan loopt.

Netwerk
& selectie
 

Bouwen aan een sterk team is de basis voor elke organisatie. Zorgvuldigheid bij het zoeken en selecteren draagt bij aan de kansen op succes en voorkomt onnodige teleurstellingen. De Boer c.s. heeft een groot netwerk met bedrijven en professionals die wij bij elkaar brengen.

×

Overname & verandering

De Boer c.s. ondersteunt organisaties wanneer het gaat om bedrijfsovername en organisatieverandering. In een specifiek voor uw vraag ontwikkeld begeleidingstraject bieden wij de expertise die u nodig heeft bij zaken waar u in uw organisatie tegenaan loopt.

Familiebedrijven

In de jaren dat De Boer c.s. actief is in het bieden van organisatieadvies, is de agrarische sector een werkveld waarbinnen wij vaak hebben mogen adviseren. Inmiddels hebben wij veel expertise opgebouwd als het gaat om bedrijfsovernames in de agrarische sector, alsmede de (familie)problematiek die hierbij niet zelden aanwezig is.

Deze specifieke kennis zetten wij in om families en ondernemers weer op het juiste spoor te zetten, met oog voor de onderneming maar zeker ook voor de omgeving.

De dynamiek in het gezin en op het bedrijf, en de manier waarop het werk ‘trekt’ is typisch voor het agrarische bedrijf. De Boer c.s. heeft dankzij uitgebreid onderzoek onder agrarische ondernemers veel kennis opgedaan over de aspecten die een rol spelen bij overname en bedrijfsvoering. Onze adviseurs kunnen er in kortlopende trajecten voor zorgen dat lastige situaties worden opgelost. Ook is het mogelijk om in een wat langer traject met meer begeleiding de greep op de onderneming en de omgeving terug te krijgen.

Het Spiegelgesprek is als onderdeel van het Rabobank Opvolgersperspectief een van de meest uitgebreide opdrachten waarin De Boer c.s. haar kennis op het gebied van ondernemerschap kan toepassen en verrijken. Jonge agrarische ondernemers worden geëvalueerd op hun kwaliteiten en aandachtspunten waar het gaat om hun rol als aspirant ondernemer. Een combinatie van vragenlijsten en een interview geeft inzicht in vaardigheden en valkuilen die hierop van toepassing zijn.

x sluiten

Strategie

Op managementniveau, bij bepaling van beleidsstrategie en visie maar ook op het meer uitvoerende niveau van personeelsbeleid kan De Boer c.s. u ondersteunen in de bedrijfsvoering. In een reeks van (zeer) grote, middelgrote en kleinere bedrijven hebben wij reeds kunnen adviseren bij overname, splitsing en andere organisatorische vraagstukken.

Vanuit kennis op het gebied van organisatiekunde en psychologie zijn wij bedreven in het identificeren en beïnvloeden van de factoren die schuilen achter het succesvol runnen van een organisatie. Door het adviseren van besturen en ondernemingsraden en het geven van trainingen aan bijvoorbeeld een groep werknemers tillen wij een organisatie naar een hoger niveau.

x sluiten

Lezingen

De adviseurs van De Boer c.s. zijn regelmatig op locatie ergens in Nederland om lezingen en workshops te verzorgen. Een deel van de lezingen past binnen de thema’s die spelen in de agrarische sector, maar het kan ook gaan over ondernemerschap in het algemeen of bijvoorbeeld over persoonlijkheid en generatieverschillen op de werkvloer.

Vragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’ worden beantwoord en aangevuld met informatie vanuit ons vakgebied als adviseurs en psychologen.

Vaak gebruiken wij verschillende oefeningen in een lezing om de aanwezigen op een interactieve manier een beter beeld te geven van zichzelf. Niet alleen het delen van onze eigen kennis maar juist ook het houden van groepsdiscussies en het inbrengen van eigen ervaringen maken iedere lezing tot een unieke ervaring.

x sluiten