menu
Onderzoek
& ontwikkeling
 

De Boer c.s. is specialist in persoonlijkheids­onderzoek. Het in kaart brengen van wat iemand kan en doet is waar we in excelleren. We coachen persoonlijk en professioneel vanuit diverse invalshoeken om u te ondersteunen bij het creëren van een nieuw perspectief.

Overname
& verandering
 

De Boer c.s. ondersteunt organisaties wanneer het gaat om bedrijfsovername en organisatieverandering. In een specifiek voor uw vraag ontwikkeld begeleidingstraject bieden wij de expertise die u nodig heeft bij zaken waar u in uw organisatie tegenaan loopt.

Netwerk
& selectie
 

Bouwen aan een sterk team is de basis voor elke organisatie. Zorgvuldigheid bij het zoeken en selecteren draagt bij aan de kansen op succes en voorkomt onnodige teleurstellingen. De Boer c.s. heeft een groot netwerk met bedrijven en professionals die wij bij elkaar brengen.

Verbindend Adviseren

Twee weken geleden verlaat ik op vrijdag met gemengde gevoelens het prachtige pand links afgebeeld op de foto. Gemengde gevoelens, omdat er naast trots ook een gevoel is van ‘Jammer, het is alweer voorbij!’ Drie vrijdagen heb ik samen met Saapke Postma de training Verbindend Adviseren mogen geven aan een groep adviseurs van Infram, een bedrijf dat adviseurs detacheert binnen de gebieden ruimte, mobiliteit en water.

We trainen een ontzettend leuk gezelschap Inframmers, die tijdens deze dagen actief meedoen en erg betrokken zijn bij elkaar. De veilige en positieve sfeer die we samen weten te creëren en te behouden tijdens de trainingsdagen, geeft iedereen de gelegenheid om optimaal te oefenen en zich open te stellen voor feedback. Evenals deze adviseurs bevind ik mij in de startfase van mijn loopbaan. Al veel geleerd, veel wat nog geleerd en geoefend mag worden. Verbinding, maar vanuit opleiding en werkveld toch een ander perspectief.

Het doel van onze training is om de adviseurs wat te leren op het gebied van de verschillende adviesstijlen van waaruit je een klant kunt benaderen. Stijlen die de groep tijdens de training leert gebruiken richten zich op persoonlijk, vakinhoudelijk en zakelijk zijn. Wij vinden het vanuit onze rol belangrijk om een zekere mate van bewustwording mee te geven, het idee dat je wellicht een voorkeursstijl hebt, maar dat je ook weet hoe je de andere stijlen kan inzetten om het door jou gewenste resultaat te bewerkstelligen. Van inhoud schakelen naar de relatie, of juist vanuit een delende, relatiegerichte positie ineens resultaatgericht worden, ontdekken wat goed bij je past en wat nog lastig is. We onderscheiden individuele leerdoelen, en er wordt gekeken naar de obstakels die meer dan eens tussen jou en je doel instaan.

Van ‘Who are you?’ en aan de slag met feedback, zelfpresentatie en zicht krijgen op je doelen, werken we richting het leren schakelen tussen stijlen, en het aansluiten bij de ander om vanuit een opdracht nieuw werk te genereren. Om optimaal te kunnen oefenen met actuele casussen en zich de verschillende adviesstijlen meer eigen te maken, werken we tijdens de tweede dag van de training samen met een trainingsacteur. De hands-on aanpak en het trainen met een acteur sluiten goed aan bij de wensen van de deelnemers, en ze zijn dusdanig enthousiast dat we besluiten om de groep ook de derde dag de kans te bieden met een acteur te oefenen. Het is inspirerend om te zien hoe de adviseurs nieuwe stijlen uitproberen, en de effecten hiervan merken op de acteur en de mededeelnemers.

Bij de evaluatie krijgen we een mooie beoordeling terug van de groep. Waardering voor de inhoud en de oefeningen die we hebben gedaan, en voor de sfeer en openheid in de groep. Tevens mogen we een aantal waardevolle tips meenemen die onze performance en aanpak in komende trajecten nog verder verbeteren. Ik kijk terug op een enorm leerzaam traject, waarin ik een aantal inspirerende adviseurs hopelijk iets heb kunnen meegeven voor hun verdere loopbaan, en beter nog, zij mij bekwamer hebben gemaakt in mijn rol als trainer!

Lisa Schutte